Bachelorrådet for bachelorprogrammene ved Matematisk institutt

Bachelorrådet (Bachelorprogram og undervisning) for Matematikk med Informatikk (MAMI) og Matematikk og økonomi (MAEC) 2021-2024

Bachelorrådets mandat

Medlemmer Varamedlemmer
Utdanningsleder (leder) Arne B. Sletsjøe  
Programleder MAEC Tom Lindstrøm Ulrik Skre Fjordholm
Programleder MAMI Ulrik Skre Fjordholm Tom Lindstrøm
Fysikkrepresentant (kalles inn til relevante saker) Anders Malthe-Sørenssen  
IFI-representant (kalles inn til relevante saker) Andreas Austeng  
SosØk-representant (kalles inn til relevante saker) Kjell Arne Brekke  
Stip/postdoc Bjørn Skauli  
     
Studenter Fra Matematisk fagutvalg  
  Fra Matematisk fagutvalg  
Sekretær

Helena Båserud Mathisen (MAMI)
Biljana Dragisic (MAEC)

 
Eksterne programrådsgivere

Runar Ile (t.o.m. V24)

 
  Jan Ubøe (t.o.m. V24)  

 

Bachelorrådet (Bachelorprogram og undervisning) for Matematikk med Informatikk (MAMI) og Matematikk og økonomi (MAEC) 2017-2020

Bachelorrådets mandat

Medlemmer Varamedlemmer
Utdanningsleder (leder) Kristian Ranestad  
Undervisningsledere Kent-André Mardal Seksjon 1 og 4  
  Ida Scheel  Seksjon 2 og 3  
  Kim Frøyshov   Seksjon 5 og 6  
MAMI Ulrik Skre Fjordholm  
MAEC Tom L. Lindstrøm  
Fysikkrepresentant (kalles inn til relevante saker) Anders Malthe-Sørenssen  
IFI-representant (kalles inn til relevante saker) Andreas Austeng  
SosØk-representant (kalles inn til relevante saker) Kjell Arne Brekke  
Stip/postdoc Bjørn Skauli  
     
Studenter Fra Matematisk fagutvalg  
  Fra Matematisk fagutvalg  
Sekretær Helena Båserud Mathisen (MAMI) Biljana Dragisic (MAEC)  
Eksterne programrådsgivere Runar Ile  
  Jan Ubøe  

Nettsidene til programmet

Publisert 8. mars 2017 15:08 - Sist endret 21. des. 2021 08:57