Innkalling til møte i Bachelorrådet

Det innkalles herved til bachelorrådssmøte 13. september 2017 kl. 11.00 på rom Hurricane.

Dagsorden

Sak 11/2017

Innkalling og referat 

Sak 12/2017

Studiestart
- orientering ved studieadministrasjonen 

Sak 13/2017

Evaluering/oppsummering store emner våren 2017

  • MAT2400
  • MAT1110
  • MAT2200
  • MAT1012
  • STK1100
  • STK2100
  • STK2130
  • MEK3230
  • MAT-INF3360

Fagutvalgets spørreundersøkelse

Sak 14/2017

Eksterne programrådgivere

Mandat

Jan Ubøe

Runar Ile

 


 

  Eventuelt
Kristian Ranestad
Undervisningsleder
Helena Båserud Mathisen og Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 6. sep. 2017 11:04 - Sist endret 6. sep. 2017 13:27