Referat fra møte i Bachelorrådet

Dagsorden

 

Referat fra møte i Bachelorrådet 27. februar 2017

Til stede:

Tom Lindstrøm, Knut Mørken, Helena Mathisen, Kristian Ranestad, Biljana Dragisic, Ida Scheel, Kent-Andre Mardal, Andreas Austeng, Kim Frøyshov, Nikolai Hansen

 

Saker under eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Sak 04/2017

Innkalling og referat - godkjent

Sak 05/2017

Semesterstart
- studieadministrasjonen orienterte om status for programmet i fadderuken, velkomstmiddagen første dag, programseminarene og forkurs. Så fort programmene er klare vil det sendes ut til bachelorrådet og invitasjon til velkomstmiddagen vil bli sendt ut før sommeren

Sak 06/2017

Utrulling av generisk kompetanse
- Knut Mørken informerer om fakultetets satsning på generisk kompetanse inn i bachelorgradene. For første semester er det fokus på muntlig kommunikasjon. For våre studenter ivaretas dette gjennom en muntlig presentasjon av oblig 2 i MAT1100, fokus på kommunikasjon i gruppetimene i MAT-INF1100 og man vil også snakke med Joakim Sundnes, som er faglærer med IN1900. 

Sak 07/2017

Obligatoriske oppgaver og digital eksamen

Obligatoriske oppgaver

Fra og med høsten 2017 vil  alle obligatoriske innleveringer skje elektronisk gjennom Devilry. Da vi tenker at det viktig med like frister på fakultetet ønsker vi å bytte frist til kl. 23.59 hvis det lar seg gjøre mtp timeplanleggingen. 

Digital eksamen

Våren 2017 har MAT1110, STK1100, MAT1012 hatt digital midtveiseksamen. STK1100 vil også gjennomføre avsluttende eksamen digitalt. Til høsten skal XX ha både midtveis og avsluttende eksamen digitalt. 

Erfaringene er varierende, men gjennomgående får vi tilbakemeldinger om at Inspera er et tungvint system som krever en del. 

 

Sak 08/2017 Mandat for programråd
orientering (se vedlegg)
Sak 09/2017 Mandat for ekstern programrådgiver
orientering (se vedlegg)
Sak 10/2017

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

 

 

Kristian Ranestad   
Undervisningsleder
Helena Båserud Mathisen og Biljana Dragisic
Sekretærer 
Sak 04/2017

Innkalling og referat 

Sak 05/2017

Semesterstart
- orientering ved studieadministrasjonen 

Sak 06/2017

Utrulling av generisk kompetanse
- orientering ved Knut Mørken 

Sak 07/2017

Obligatoriske oppgaver og digital eksamen
orientering ved Kristian og studieadministrasjonen 

Sak 08/2017

Mandat for programråd
orientering (se vedlegg)

Sak 09/2017

Mandat for ekstern programrådgiver
orientering (se vedlegg)

Sak 10/2017 Eventuelt

 

Kristian Ranestad
Undervisningsleder
Helena Båserud Mathisen og Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 25. aug. 2017 15:23 - Sist endret 21. feb. 2018 13:14