Innkalling til møte i Bachelorrådet

Torsdag 13. dsember, kl. 10.00-11.00, Abel's utsikt (12. et.), N. H. Abels hus

Det innkalles herved til møte i Bachelorrådet.

Saksliste

 

Godkjenning av innkalling og referat

   
  Saker under eventuelt

18/10

Vedtakssak:

Studieretning under MAMI - Statistikk og Data Science. Endre utviklingssemester fra 5. til 6. semester.

På grunn av at emner ved IFI har endret semester for undervisning er det nå ikke mulig å gjennomføre studiet på normert tid med utviklingssemester i 5. semester. 

Vedtaksforslag: endre utviklingssemester til 6. semester for studieretningen Statistikk og Data Science.

18/11

Vedtakssak:

Vedtaksforslag: forslagene vedtas

18/12

Vedtakssak:

Engelske navn på studieretninger på MAMI. 

Vedtaksforslag: oppdateres

Studieretningsnavn norsk Studiereningsnavn engelsk
Mekanikk og teknologi Mechanics
Beregningsorientert informatikk Computational Informatics

 

 

18/13

Diskusjonssak:

Kryptografi som studieretning på MAMI.

18/14

Orienteringssak:

Honoursprogrammet, ved Paul A. Maugesten.

18/15

Diskusjonssak:

Mentorordning. Kristian tar opp tråden fra sak 18/8 fra møtet i Bachelorrådet i august.

18/16 Eventuelt.
Kristian Ranestad
Leder
Biljana Dragisic og Paul Maugesten
Sekretærer

 

Publisert 5. des. 2018 11:54 - Sist endret 12. des. 2018 13:25