Innkalling til møte i Bachelorrådet

Fredag 31. august, kl. 13.00-14.00 i møterom 1000, N. H. Abels hus

Det innkalles herved til møte i Bachelorrådet.

Saksliste

 

Godkjenning av innkalling og referat

   
  Saker under eventuelt

18/6

Semesterstart  (studiedministrasjon orienterer)

18/7

Emneevaueringer bacheloremner  (vedlegg:  Fagutvalgets evalueringer)

18/8

Mentorordning  (Kristian Ranestad innleder til diskusjon)

18/9 Utviklingssemester (revisjon av anbefalte utvekslingsavtaler)
18/9 Eventuelt
Kristian Ranestad
Leder
Biljana Dragisic og Paul Maugesten
Sekretærer

 

Publisert 31. aug. 2018 11:38 - Sist endret 7. sep. 2018 12:49