Innkalling til møte i Bachelorrådet

Tirsdag 12. juni i "Gates of Eden", Ullevål, Sognsveien 77 B. Kl. 11.00-13.00.

Det innkalles herved til møte i Bachelorrådet.

Saksliste

 

Godkjenning av innkalling og referat

  Saker under eventuelt

18/3

Gjennomgang og diskusjon av rapporter fra eksterne programrådgivere. Rapport fra Jan Ubøe, ekstern programrådgiver for MAEC-programmet. Rapport fra Runar Ile, ekstern rådgiver for MAMI-programmet.

18/4

Gjennomgang og diskusjon av rapport om studentenes bruk av undervisningstilbud ved Paul Aleksander Maugesten.

18/5

Eventuelt

   
Kristian Ranestad
Leder
Helena B. Mathisen/Biljana Dragisic
Sekretær

 

Publisert 29. mai 2018 14:08 - Sist endret 7. sep. 2018 13:32