Programrådet for Masterprogrammene

Programrådet for Masterprogrammene 2017-2020

Masterrådets mandat

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Arne B. Sletsjøe (Matematikk) Erik Bedos
Vitenskapelig ansatte Karsten Trulsen (Mekanikk og CS:MECH) Geir Pedersen
  Giulia Di Nunno (Stokastisk modellering, statistikk og risiko) Ørnulf Borgan
  Geir Storvik (Data Science) Riccardo De Bin
  Øyvind Ryan (CS:AMRA) Ulrik Skre Fjordholm
     
Midlertidig ansatte Ulrik Bo Rufus Enstad  
Studenter Fagutvalget oppnevner representanter til utvalgene.  
  Fagutvalgets medlemmer  
Sekretær Annika Rigenholt  
Ekstern programrådsgiver for masterprogrammene ved Matematisk institutt Brynjulf Owren (NTNU)  

Programråd for masterprogrammet Data Science

Programmenes nettsider:

Masterprogrammet i Matematikk

Masterprogrammet i Mekanikk

Masterprogrammet i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse

Masterprogrammet i Datascience

 

 

Programmer som ikke tar opp nye studenter: