Programrådet for Masterprogrammene

Programrådet for Masterprogrammene 2021-2024

Masterrådets mandat

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Arne B. Sletsjøe   
Programledere (vitenskapelig ansatte) John Rognes (Matematikk) Arne B. Sletsjøe 
  Irina Didenkulova (Fluidmekanikk)  Karsten Trulsen
  Karsten Trulsen (CS:MECH) Irina Didenkulova
 

Salvador Ortiz-Latorre (Stokastisk modellering, statistikk og risiko. FFR)

Frank N. Proske
  Ingrid Hobæk Haff (Stokastisk modellering, statistikk og risiko. Statistikk) Sven Ove Samuelsen
  Riccardo De Bin (Data Science) Johan Pensar
  Øyvind Ryan (CS:AMRA) Ulrik Skre Fjordholm
Representant for midlertidig ansatte Ulrik Bo Rufus Enstad  
Studentrepresentanter Fagutvalgets representanter  
Ekstern programrådgiver for masterprogrammene ved Matematisk institutt Brynjulf Owren (NTNU)  
     
Sekretær

Annika Rigenholt

Paul A. Maugesten

 

Programrådet for Masterprogrammene 2017-2020

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Arne B. Sletsjøe (Matematikk) Erik Bedos
Vitenskapelig ansatte Karsten Trulsen (Fluidmekanikk og CS:MECH) Geir Pedersen
 

Giulia Di Nunno (Stokastisk modellering, statistikk og risiko. FFR)

Ingrid Hobæk Haff (Stokastisk modellering, statistikk og risiko. Statistikk)

Ørnulf Borgan
  Geir Storvik (Data Science) Riccardo De Bin
  Øyvind Ryan (CS:AMRA) Ulrik Skre Fjordholm
     
Midlertidig ansatte Ulrik Bo Rufus Enstad  
Studenter Fagutvalget oppnevner representanter til utvalgene.  
  Fagutvalgets medlemmer  
Sekretær Annika Rigenholt  
Ekstern programrådsgiver for masterprogrammene ved Matematisk institutt Brynjulf Owren (NTNU)  

Programråd for masterprogrammet Data Science

Programmenes nettsider:

Masterprogrammet i Matematikk

Masterprogrammet i Fluidmekanikk

Masterprogrammet i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse

Masterprogrammet i Datascience

 

 

Programmer som ikke tar opp nye studenter: