English version of this page

Skrivekurs - Vitenskaplighet i matematiske fag

Kurset gir studenten kunnskap om vitenskapelighet i matematiske fag, og setter vedkommende i stand til å begynne arbeidet med en masteroppgave. Spesielt sentrale temaer i emnet er litteraturinnhenting, datahåndtering, skriving og presentasjon. Kurset går digitalt torsdag 14.januar 09:15-12:00 og fredag 15.januar 12:15-15:00. Lenke distribueres på e-post.

Etter å ha fullført kurset skal du:

  • kunne finne, lese, vurdere og bruke vitenskapelig litteratur
  • kjenne til sjangertrekk, prinsipper og verktøy for vitenskapelig kommunikasjon; skriftlig, muntlig og visuelt
  • kjenne til praksis for håndtering og presentasjon av data

 

Torsdag 14.januar Tema​ ​Foreleser Om​
​09:15-10:00 Vitenskapelighet i matematikk Karoline Moe

​Søking, kildekritikk, lesing, etikk, juks, sitering og plagiering

​10:15-11:00 Skriving i matematikk Karoline Moe

​Struktur på oppgaven, matematiske spissfindigheter og nyttige skrivetips

​11:15-12:00 ​LaTeX og BibLaTeX Karoline Moe

​Hvordan organisere skrivingen

(Forutsetter grunnleggende kjennskap til LaTeX)

​Effektiv referansehåndtering med LaTeX

Ressurser

- Guide for store dokumenter

- Mal for masteroppgaver: zip, Overleaf

- Masterforside: pakke, dokumentasjon

- UiO-maler på Overleaf

- Martin Helsøs Introduksjon til BibLaTeX

​Fredag 15.januar Tema​ ​Foreleser Om​
12:15-13:00  Datahåndtering Live Kvale

​Filvett, metadata, datahåndteringsplan, datalagring med mer 

Pandavideo

13:15-14:00 Enkle designprinsipper og Beamer Karoline Moe

Anvendelser av designprinsipper på masteroppgave, illustrasjoner, figurer og tabeller

Beamer

Ressurser

- Martin Helsøs Introduksjon til Beamer

- Instituttets Beamer-tema: zipOverleaf

14:15-15:00 Muntlig presentasjon og veien videre Karoline Moe

​Presentasjonsteknikk, muntlig, tavle og digitale lysark

​Hva skjer når du er ferdig?

Ressurser

- AB123C

 LaTeX-spørsmål? Kontakt latexguru@ub.uio.no

Publisert 16. des. 2020 11:59 - Sist endret 13. sep. 2021 11:33