2021

Tidligere

Tid og sted: 14. jan. 2021 09:1515. jan. 2021 15:00, Zoom

Kurset gir studenten kunnskap om vitenskapelighet i matematiske fag, og setter vedkommende i stand til å begynne arbeidet med en masteroppgave. Spesielt sentrale temaer i emnet er litteraturinnhenting, datahåndtering, skriving og presentasjon. Kurset går digitalt torsdag 14.januar 09:15-12:00 og fredag 15.januar 12:15-15:00. Lenke distribueres på e-post.

Tid og sted: 14. jan. 2021 09:1515. jan. 2021 15:00, Vilhelm Bjerknes' hus, Auditorium 5

The course provides the student with scientific knowledge in mathematical subjects, enabling him/her to begin the work with a master's thesis. Key topics in the course are literature retrieval, data management, writing and presentation. The course will take place online Thursday January 14 at 09:15-12:00 and Friday January 15 at 12:15-15:00. Link will be distributed via e-mail.