English version of this page

Skrivekurs - Vitenskaplighet i matematiske fag

Kurset gir studenten kunnskap om vitenskapelighet i matematiske fag, og setter vedkommende i stand til å begynne arbeidet med en masteroppgave. Spesielt sentrale temaer i emnet er litteraturinnhenting, datahåndtering, skriving og presentasjon.

Seminaret finner sted online torsdag 13.januar 09:15-12:00 og fredag 14.januar 09:15-12:00. Lenke vil sendes ut på e-post.

Etter å ha fullført kurset skal du:

  • kunne finne, lese, vurdere og bruke vitenskapelig litteratur
  • kjenne til sjangertrekk, prinsipper og verktøy for vitenskapelig kommunikasjon; skriftlig, muntlig og visuelt
  • kjenne til praksis for håndtering og presentasjon av data

 

Torsdag 13.januar Tema​ ​Foreleser Om​
​09:15-10:00

En mastergrad i matematikk og​Vitenskapelighet i matematikk

Lars Henry Berge Olsen and Karoline Moe

Hva jeg ville gjort annerledes

​Søking, kildekritikk, lesing, etikk, juks, sitering og plagiering

​10:15-11:00 Skriving i matematikk Karoline Moe

​Struktur på oppgaven, matematiske spissfindigheter og nyttige skrivetips

​11:15-12:00 ​LaTeX og BibLaTeX Karoline Moe

Store dokumenter i LaTeX

(Forutsetter grunnleggende kjennskap til LaTeX)

​Effektiv referansehåndtering med LaTeX

Ressurser

- Guide for store dokumenter

- Mal for masteroppgaver: zip, Overleaf

- Masterforside: pakke, dokumentasjon

- UiO-maler på Overleaf

- Martin Helsøs Introduksjon til BibLaTeX

​Fredag 14.januar Tema​ ​Foreleser Om​
09:15-10:00  Datahåndtering

Live Kvale

Lucy Karpen

Filvett, metadata, datahåndteringsplan, datalagring og info fra IT-drift på MI

Pandavideo

10:15-11:00 Visualisering og Beamer Karoline Moe

Anvendelser av designprinsipper på masteroppgave, illustrasjoner, figurer og tabeller

Beamer

Ressurser

- Martin Helsøs Introduksjon til Beamer

- Instituttets Beamer-tema: zipOverleaf

11:15-12:00 Muntlig presentasjon og Veien videre Karoline Moe

​Presentasjonsteknikk, muntlig, tavle og digitale lysark

Hva skjer når du er ferdig?

Ressurser

AB123C

 LaTeX-spørsmål? Kontakt latexguru@ub.uio.no

Publisert 13. des. 2021 11:11 - Sist endret 14. jan. 2022 14:15