Mastereksamen: Ellisiv Sigermes

Tittel: Selvsimilære fraktaler og flatefyllende kurver: En analyse av selvsimilære systemer

  • Masterprogram: Lektorprogrammet, masterspesialisering i matematikk
  • Studieretning: n/a
  • Masteroppgave 30 studiepoeng
  • Veileder: Tom Lindstrøm(UiO)
  • Sensor: Arvid Siqveland
  • Internsensor: Vegard Antun (UiO)
Publisert 15. mars 2022 11:59 - Sist endret 21. juni 2022 08:14