English version of this page

Emneevaluering ved Matematisk institutt

Matematisk institutt ønsker en kontinuerlig evaluering av både form og innhold i undervisninga. Evalueringa skal skje underveis i hvert enkelt emne. Det er opp til foreleser og studentene å finne en god måte å gjøre dette på. I starten av semesteret velges det omtrent 1+n/60 (hvor n er antall studenter på emnet) tillitsvalgte som representerer studentene overfor foreleser i evalueringa. Foreleser legger ut kontaktinformasjon til tillitsvalgte på emnets semesterside.

Foreleser og de tillitsvalgte skal sammen avgjøre hvordan evalueringa skal foregå. Dette kan være muntlig, for eksempel ved at foreleser og de tillitsvalgte spiser lunsj sammen en gang i måneden, eller det kan være skriftlig, for eksempel ved at man bruker et spørreskjema. Foreleser og tillitsvalgte har i felleskap ansvar for at evalueringa gjennomføres, og foreleser har også ansvar for å følge opp evalueringa.

Det kan også gjennomføres en endelig emneevaluering i etterkant av semesteret. Dette er særlig aktuelt for nye emner.

Studieadministrasjonen ved MI og Matematisk fagutvalg er behjelpelige med å finne gode måter å evaluere emner på.

Dersom du er foreleser kan du presentere en av pdf-ene i høyremargen på første forelesning. Det fins også kopier av disse på transparenter i resepsjonen i 7. etasje NHA.

Publisert 18. jan. 2013 11:21 - Sist endret 9. nov. 2015 15:40