Videosnutter fra Matematisk institutt

Her finner du en samling med videosnutter som er laget ved Matematisk institutt. Noen av snuttene er koblet direkte til et av våre emner, mens andre er litt mer generelle.

Forkurs -videoer som repeterer pensum fra videregående

MAT1001- videoer : Matematikk 1

MAT1100-videoer: Kalkulus