Videosnutter til MAT1001

Som et supplement til de ordinære undervisningstilbudene i kurset MAT1001, har vi laget 17 videosnutter, hver på ca. 15-20 minutter.  I disse snuttene tar vi for oss mye av stoffet i kurset, med hovedfokus på de  matematiske begrepene og metodene, dvs. vi tar ikke for oss anvendelsene (foreløpig).

For hver snutt har vi ramset opp begrepene som forklares i snutten, i rekkefølge, eventuelt gitt et kort sammendrag. Vi har også satt inn ca. tidspunkter (i parenteser) foran noen av begrepene og eksemplene, slik at du eventuelt kan spole dit. I tillegg har vi for noen snutter gitt noen kommentarer/presiseringer. Ha gjerne blyant og papir klart, og regn underveis. Husk at du kan ta vekk/få frem spillelinjen ved å flytte markøren ut/inn av bildet.

Matriser

Matriser og lineære likningssystemer

Gauss-Jordan eliminasjon

Determinanter

Egenverdier og egenvektorer

System av differenslikninger

Radianer

Eksakte verdier for cosinus og sinus

Komplekse tall

Første ordens lineære differenslikninger

Andre ordens lineære homogene differenslikninger

Andre ordens lineære inhomogene differenslikninger

Antiderivasjon

Antiderivasjonsteknikker

Første ordens lineære difflikninger

Separable difflikninger

Andre ordens lineære homogene difflikninger

Publisert 1. okt. 2012 13:51 - Sist endret 29. nov. 2013 11:37