Forkurssnutter

I disse snuttene tar vi for oss temaer som er helt grunnleggende for realfagstudier. De er laget i forbindelse med forkurset i matematikk som repeterer pensum fra videregående skole.

Tall og symboler

Regneregler for R

Potensregler

Logaritmer

Absoluttverdi

Kvadratsetningene

Likningsløsning

abc-formelen

To lineære likninger i to variabler

Rette linjer i planet

Fortegnskjema

Funksjoner

Derivasjon

Publisert 1. okt. 2012 15:16 - Sist endret 5. okt. 2012 13:32