Videosnutter i kalkulus: MAT1100

På denne siden finner du lenker til tjue videosnutter om kalkulus. Snuttene er laget for kurset MAT1100 ved Universitetet i Oslo, men kan også brukes til andre kurs. Vi har gruppert videoene etter innhold, og i noen av gruppene lønner det seg å se videoene i rekkefølgen angitt nedenfor.

En grundigere beskrivelse av videoene finner du på denne siden, mens du på denne finner tips om hvordan videoene kan brukes i samspill med læreboken og videoene til MatematikkTV.

Videosnuttene er enkelt og tradisjonelt laget — det er ingen animasjoner og avansert grafikk, bare en foreleser, et kritt og en tavle (arbeidstittelen har vært "Math Unplugged"). Vi har valgt å konsentrere oss om det jordnære og matnyttige, det du trenger for å forstå lærestoffet og gjøre det godt i kurset. Ikke alle temaer er like godt dekket, og det kan godt hende det kommer flere videoer etter hvert. Forelesere på videoene er Inger Christin Borge og Tom Lindstrøm, mens Magnus Hovland har stått for regien og alt det tekniske.

Hvis du ønsker å laste ned videoene (i mp4-format) istedenfor å streame dem, kan du gjøre det her, men foreløpig er filnavnene ganske kryptiske.

 

Oversikt over videosnuttene

Beskrivelser av hver enkelt video med kobling til læreboken i MAT1100 (T. Lindstrøm: Kalkulus) finner du på denne siden og ytterligere tips om bruken på denne siden.

Induksjonsbevis

Induksjon

Komplekse tall

Hvorfor trenger vi komplekse tall?

Regning med komplekse tall

n-te røtter av komplekse tall

Algebraens fundamentalteorem

Den teoretiske ryggraden

Kompletthetsprinsippet

Skjæringssetningen

Ekstremalverdisetningen

Middelverdisetningen 

Integrasjon

Analysens fundamentalteorem

Grenseverdier og kontinuitet

Konvergens av følger

Kontinuitet

Grenseverdier

L'Hôpitals regel

Derivasjon

Logaritmisk derivasjon

Koblede hastigheter

Omvendte funksjoner

Integrasjon

Anvendelser av integralet:

Delbrøkoppspalting

 

Publisert 27. juli 2012 08:06 - Sist endret 7. juni 2021 10:55