Induksjon

Denne videosnutten gir en innføring i induksjonsjonsbevis. Snutten er delt inn i fem tavler:

Tavle 1 (0.00): Illustrerer hvordan man bli inspirert til et induksjonsbevis gjennom å observere et mønster, i dette tilfellet at den deriverte til xn alltid er nxn-1.

Tavle 2 (6.06): Beviser formelen i tavle 1 ved induksjon.

Tavle 3 (11.58): Formulering av induksjonsprinsippet.

Tavle 4 (16.41): Bruker induksjon til å vise at summen av de n første oddetallene er n2.

Tavle 5 (27.09): Viser ved induksjon på antall deltagere at det alltid er mulig å rangere deltagerne i en turnering slik at hver spiller på listen har slått den neste i deres innbyrdes oppgjør (forutsatt at kampene ikke kan ende uavgjort).

 

Foreleser: Tom Lindstrøm Varighet: 34.24

Last ned mediefil
Publisert 10. juli 2012 10:14 - Sist endret 9. nov. 2012 16:42