Konvergens av følger

I denne videosnutten motiveres og presenteres den formelle epsilon-N-definisjonen av konvergens, og gjennom et eksempel vises det hvordan man kan bruke definisjonen til å bevise egenskaper ved konvergente følger. Avslutningseksemplet viser hvordan man kan finne grenseverdien til induktivt definerte følger.

Foreleser: Inger Christin Borge  Varighet: 28.18

(0:00): Definisjon og eksempel (følgen der an=n/(n+1)), (9:10): beviser at en følge kan ha høyst en grenseverdi og (16:12):  bruker at "enhver monoton begrenset følge er konvergent" på et ganske avansert eksempel (en følge som kan brukes til å regne ut desimaler til kvadratroten av et positivt reelt tall).

Last ned mediefil
Publisert 10. juli 2012 10:14 - Sist endret 13. nov. 2012 13:46