Regning med komplekse tall

Dette er den andre av fire videosnutter om komplekse tall, og den forklarer hvordan man kan regne med disse tallene både på kartesisk og polar form. De tre andre snuttene i denne serien handler om hvorfor vi trenger komplekse talln-te røtter av komplekse tall og algebraens fundamentalteorem.

Videosnutten er delt inn i fire tavler:

Tavle 1 (0.00): Viser hvordan man adderer multipliserer og dividerer komplekse tall rent algebraisk.

Tavle 2 (8.16): Innfører den geometriske representasjonen av komplekse tall og illustrerer addisjon og multiplikasjon geometrisk.

Tavle 3 (12.40): Viser hvordan komplekse tall kan skrives på trigonometrisk form, og utleder den geometriske tolkningen av multiplikasjon.

Tavle 4 (23.35): Innfører eksponentialformen til komplekse tall og viser sammenhengen med potensregning (en viktig forberedelse til den neste snutten som handler om n-te røtter).

 

Foreleser: Tom Lindstrøm  Varighet: 30.26

Last ned mediefil
Publisert 10. juli 2012 10:14 - Sist endret 12. nov. 2012 10:56