n-te røtter av komplekse tall

Dette er den tredje av fire videosnutter om komplekse tall, og den forklarer hvordan man finner alle n-te røttene til et komplekst tall. De tre andre snuttene i denne serien handler om hvorfor vi trenger komplekse tall, regning med komplekse tall og algebraens fundamentalteorem.

Denne snutten består av to tavler:

Tavle 1 (0.00): Viser hvordan vi kan finne alle de n n-te røttene til et komplekst tall.

Tavle 2 (11.27): Demonstrerer metoden ved å finne tredjerøttene til z=-4√2+4i√2.

 

Foreleser: Tom Lindstrøm  Varighet: 23.38

Last ned mediefil
Publisert 10. juli 2012 10:14 - Sist endret 12. nov. 2012 11:23