Algebraens fundamentalteorem

Dette er den siste av fire videosnutter om komplekse tall, og den gir en uformell og intuitiv beskrivelse av algebraens fundamentalteorem. De tre andre snuttene i denne serien handler om hvorfor vi trenger komplekse tallregning med komplekse tall og n-te røtter av komplekse tall.

Videosnutten består av tre tavler:

Tavle 1 (0.00): Her introduseres problemstillingen ved å se på løsninger av første- og annengradsligninger, og ved å reversere den vanlige problemstillingen: Vi starter med en n tall og prøver å finne en ligning som har dem som (eneste) løsninger.

Tavle 2 (7.55): Her presenteres og forklares den komplekse formen av algebraens fundamentalteorem.

Tavle 3 (11.50): Til slutt diskuterer vi den reelle formen til algebraens fundamentalteorem og skisserer hvordan den fremkommer fra den komplekse formen.

 

Foreleser: Tom Lindstrøm  Varighet: 18.15

Last ned mediefil
Publisert 10. juli 2012 10:14 - Sist endret 12. nov. 2012 11:26