Kontinuitet

Denne videoen gir en innføring i epsilon-delta-formuleringen av kontinuitet og forklarer deretter sammenhengen mellom kontinuitet og grenseverdier. Til slutt ser vi på hvordan man i praksis kan vise at funksjoner er kontinuerlige ved å se på hvordan de er bygget opp ved hjelp av algebraiske operasjoner og elementære funksjoner.

Foreleser: Inger Christin Borge  Varighet: 18.43

Last ned mediefil
Publisert 10. juli 2012 10:14 - Sist endret 13. nov. 2012 13:47