Seminar: Verdien av helsedata

Hvordan skal Norge klare å bli ledende på e-helse, innovasjon i helsesektoren og sikre enklere adgang til helsedata og registre?

Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ønsker å synliggjøre noen av Norges mest innovative og muliggjørende teknologier på området, og inviterer næringsliv, beslutningstakere og akademia til dialog.

Til seminaret kommer Bent Høie, Per Morten Sandset, Hedvig Nordeng, Gun Peggy Strømstad, Karita Bekkemellem, Kristin Braa m.fl.
Møteleder er Kristin Vinje, visedekan for innovasjon og samfunnskontakt.

Norges konkurransefortrinn gjennom helsenæring må realiseres. Forbedrede tjenester og lagring av helsedata skaper både verdier og utfordringer for den enkelte bruker, helsesektoren og innen forskning. Teknologiske løsninger skal sikre enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata, men må også ivareta personvern og etiske problemstillinger.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding grunnet lunsjservering.
Se arrangementet i opptak. Vi gjør oppmerksom på at foredraget til Nordengen og Sandve ikke er i opptak.  

Kontaktperson ved spørsmål: Eva Michelsen Ekroll.  

Publisert 6. nov. 2017 14:19 - Sist endra 25. okt. 2019 10:23