Læringsmiljø

Si fra om læringsmiljøet

UiO er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra både når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Du kan velge å gi tilbakemeldingene muntlig eller skriftlig.

Læringsmiljøkontakter

Både MN-fakultetet og instituttene har en ansvarlig kontaktperson for læringsmiljøet. De er her for deg, enten du kommer med ros eller ris, eller bare trenger noen å prate med.

Tekniske mangler

Gi beskjed om tekniske mangler i rom og bygninger, eller på universitetets utearealer. Det kan være dårlig renhold/luft, skifte av lyspærer, glatte veier eller lignende.

Tilbud og tiltak for læringsmiljøet

Våre studenter skal trives hos oss. Her på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har vi flere tilbud for å stimulere en undervisningskultur som gir et godt, inkluderende og trygt læringsmiljø.