print logo

Søknad og opptak til ph.d.-programmet i realfag

Opptak til ph.d.-programmet i realfag skjer fortløpende gjennom hele året. Fakultetet er formell opptaksmyndighet, men den innledende søknadsvurderingen foretas av det instituttet hvor fagmiljøet du ønsker å ta ph.d-graden din innen hører til.

Hvordan søke på ph.d.-programmet i realfag?

I samarbeid med en forsker som er interessert i et samarbeid med deg, utarbeider du et konkret forskningsprosjekt som vil være grunnlaget for søknaden din om opptak til programmet.

Søknadsskjema for opptak til ph.d-programmet i realfag.

Når du innvilges opptak til ph.d.-programmet, får du samtidig studierett til doktorgradsemnene - emner på 9000-nivå - som tilbys ved MN-fakultetet. Det er ikke anledning til å ta 9000-emner uten å ha opptak til et ph.d.-program.

Dersom du ønsker å ta emner på lavere nivå, må du søke om opptak til enkeltemner og betale semesteravgift som ordinær student.

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d.-programmet i realfag gjelder disse kravene:

 • mastergrad eller tilsvarende
 • utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

Dersom du ikke oppfyller disse kriteriene, kreves ekstra argumentasjon fra veileder og fra grunnenheten. Her bør det, fra grunnenhetens side, legges vekt på veileders dokumenterte evne til å få ph.d.-kandidatene ferdig. Eventuelt kan det angis hvordan grunnenheten skal følge opp ph.d.-kandidaten og dermed sikre gjennomføring.

Hvis fagmiljøet eller fakultetet finner at du mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan du pålegges tilleggskrav utover det obligatoriske i doktorprogrammet.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta på ph.d.-programmet. Internasjonale søkere må dokumentere dette før tilsetning ved å ta en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language med minimum resultat 550 på paper-based test (PBT), eller 80 på internet-Based Test (IBT)
 • IELTS – International English Language Testing Service med resultat 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere fra EU/EØS-land
 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere fra land for hvilke NOKUT anbefaler unntak fra disse reglene

Finansiering

Normalt vil du ikke få opptak til ph.d.-programmet uten finansiering for 3 års fulltidsutdanning. Du må selv skaffe finansiering, og dette gjøres oftest i samarbeid med potensiell veileder.

De vanligste finansieringsmåtene er:

 • søke på en utlyst stipendiatstilling
 • søke om et stipend fra f.eks. Forskningsrådet eller andre finansieringskilder
 • finansiering fra en ekstern bedrift

Les mer om mulige finansieringskilder.

Hvis du ikke er fullfinansiert gjennom en slik stipendordning, er det et krav at 50 % av arbeidstiden kan benyttes til forskerutdanning, og normalt skal minimum ett år avsettes til fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring av doktorgradsutdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn 6 år.

Publisert 14. feb. 2011 22:37 - Sist endret 30. jan. 2015 12:08