Teknisk/administrativt ansatte

Personer 1 - 25 av 60
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Rita Amundsen Amundsen, Rita Overingeniør +47-22854645 +47-98013824 rita.amundsen@ibv.uio.no
Bilde av Andreas Beesoo-Amundsen Beesoo-Amundsen, Andreas Førstekonsulent +47-22856040 andreas.beesoo-amundsen@ibv.uio.no
Bilde av Gunvor Berge Berge, Gunvor Universitetslektor gunvor.berge@ibv.uio.no
Bilde av Ane Mari Bjørnæs Bjørnæs, Ane Mari Førstekonsulent 22844155 +47 99471484 a.m.bjornas@ibv.uio.no
Bilde av Hans Borg Borg, Hans Avdelingsleder 22 85 46 87 hans.borg@fys.uio.no Sentralverkstedet, Instrumentmaker, Instrumentservice, Mekanikk, Finmekanikk, Optikk, Mikroskopservice, Prototyper
Bilde av Kate Bronndal Bronndal, Kate HR-rådgiver - Institutt for biovitenskap +47-22854673 +47-91589987 kate.bronndal@ibv.uio.no
Bilde av Sissel Irene Brubak Brubak, Sissel Irene Senioringeniør +47-22854527 s.i.brubak@mn.uio.no
Bilde av Lise Bøkenes Bøkenes, Lise Seniorkonsulent +47-22855628 lise.bokenes@ibv.uio.no
Bilde av Kristine Dobbe Dobbe, Kristine Førstekonsulent +47-22856040 +47 22855600 kristine.dobbe@ibv.uio.no
Bilde av Johan Erland Erland, Johan Overingeniør +47-22845852 johan.erland@mn.uio.no
Bilde av Roy Falleth Falleth, Roy Ledende forskn.tekn +47-22854607 roy.falleth@ibv.uio.no
Galteland, Torborg Daglig leder i Norsk biologforening post@bio.no Norsk biologforening
Bilde av Kyrre Grøtan Grøtan, Kyrre Seniorkonsulent +47-22857821 kyrre.grotan@ibv.uio.no
Bilde av Gry Gundersen Gundersen, Gry Seniorrådgiver +47-22857289 +47-99729134 gry.gundersen@ibv.uio.no
Bilde av Linda Hofstad  Haugen Haugen, Linda Hofstad Overingeniør - Seksjon for fysiologi og cellebiologi +47 22854361 l.h.haugen@ibv.uio.no
Bilde av Anders Herland Herland, Anders Avdelingsingeniør +47-22858155 anders.herland@ibv.uio.no
Hodnebrug, Ina Førstekonsulent +47-22857267 ina.hodnebrug@ibv.uio.no Ph.d., Studieadministrasjon
Bilde av Antje Hofgaard Hofgaard, Antje Overingeniør +47-22856190 antje.hofgaard@ibv.uio.no
Bilde av Sindre Holm Holm, Sindre Avdelingsleder +47-90546605 +47-90546605 sindre.holm@ibv.uio.no
Bilde av Ibrahim Hujaleh Hujaleh, Ibrahim Senioringeniør +47-22855013 ibrahim.hujaleh@ibv.uio.no
Bilde av Hilde C Bergvin Hyldmo Hyldmo, Hilde C Bergvin Avdelingsingeniør +47-22856211 +47-93419368 h.c.b.hyldmo@ibv.uio.no
Bilde av Ane Haarr Haarr, Ane Førstekonsulent og vitenskapelig assistent +47 97094524 ane.haarr@ibv.uio.no forskningsassistent, resepsjon, Toksikologi
Bilde av Sissel Jentoft Jentoft, Sissel Seniorrådgiver +47-22857239 +47-90514752 sissel.jentoft@ibv.uio.no
Bilde av Ingrid Johansen Johansen, Ingrid Avdelingsingeniør +47-22857793 ingrid.johansen@mn.uio.no
Bilde av Tove Klungervik Klungervik, Tove Overingeniør t.k.larsen@ibv.uio.no