Personer med emneord «CERN»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Erik Adli Adli, Erik Førsteamanuensis +47-22854166 +41764873366 erik.adli@fys.uio.no CERN, particle accelerators, particle physics, CLIC, ESS, FACET
Bilde av Ionut Christian Arsene Arsene, Ionut Christian Forsker 22857672 57672 i.c.arsene@fys.uio.no CERN, LHC, ALICE, Tungionefysikk, Nuclear physics, High Energy Physics, quark-gluon plasma, quarkonium, elliptic flow, particle correlations
Bilde av Kristian Bjørke Bjørke, Kristian Stipendiat +47-22856450 kristian.bjorke@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Mørk materie
Bilde av Magnar Kopangen Bugge Bugge, Magnar Kopangen Forsker +47-22857699 m.k.bugge@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, ATLAS, CERN
Bilde av David Gordon Cameron Cameron, David Gordon Forsker +41-7670245 d.g.cameron@fys.uio.no Beregningsgrid, NorduGrid, ATLAS, CERN, Grid-databehandling
Bilde av Håvard Gjersdal Gjersdal, Håvard Forsker havard.gjersdal@fys.uio.no CERN, ATLAS, tracking, pixel, ESS, beam imaging
Bilde av Eirik Gramstad Gramstad, Eirik Forsker eirik.gramstad@fys.uio.no CERN, Partikkelfysikk, LHC, Supersymmetri, Higgs boson, ATLAS
Heggelund, Andreas Stipendiat 90910736 andreas.heggelund@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, ATLAS, Sporrekonstruksjon, 3D piksel detektorer, Monte Carlo metoder
Bilde av Anders Kvellestad Kvellestad, Anders Forsker anders.kvellestad@fys.uio.no Teoretisk fysikk, partikkelfysikk, CERN, LHC, supersymmetri, mørk materie, parameterestimering, modellsammenlikning
Bilde av Vanja Morisbak Morisbak, Vanja Stipendiat +47-22857871 vanja.morisbak@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, ATLAS, CERN
Bilde av Veronica Kristine Berglyd Olsen Olsen, Veronica Kristine Berglyd 41216161 v.k.b.olsen@fys.uio.no CERN, Particle Accelerators, Particle Physics, Computational Physics, Plasma Wakefield, AWAKE
Raddum, Silje Hattrem s.h.raddum@fys.uio.no Partikkelfysikk, Higgs boson, LHC, ATLAS, CERN, Søkstatistikk
Bilde av Are Raklev Raklev, Are Professor 22855079 41452597 ahye@fys.uio.no Teoretisk fysikk, Partikkelfysikk, Astropartikkelfysikk, CERN, LHC, Mørk materie, Supersymmetri
Bilde av Alexander Lincoln Read Read, Alexander Lincoln Professor +47-22855062 97544475 +47 97544475 a.l.read@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Statistikk
Bilde av Eli Bæverfjord Rye Rye, Eli Bæverfjord Stipendiat +47 952 36 889 e.b.rye@fys.uio.no CERN, LHC, ATLAS, Partikkelfysikk, Mørk materie, Supersymmetri
Bilde av Ole Myren Røhne Røhne, Ole Myren Forsker +47-22857468 46473677 46473677 o.m.rohne@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Instrumentering
Bilde av Are Strandlie Strandlie, Are Professor II +4722857468 +4741000699 are.strandlie@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, LHC, ATLAS, Numeriske metoder, Sporrekonstruksjon
Bilde av Trine Spedstad Tveter Tveter, Trine Spedstad Professor +47-22856414 t.s.tveter@fys.uio.no Tungionefysikk, kjernefysikk, LHC, CERN, ALICE, kvark-gluon-plasma
Bilde av Knut Oddvar Høie Vadla Vadla, Knut Oddvar Høie Stipendiat +47 92087959 k.o.h.vadla@fys.uio.no Partikkelfysikk, Mørk materie, ATLAS, LHC, CERN