Stjernehimmelen i dag (06.05.2021)

av Torben Leifsen

Nord-Norge

(Nord for Saltfjellet)

Sør-Norge Midt-Norge

Stjernehimmelen i dag kl. 00:04
Stjernehimmelen i dag sett mot nordvest fra Tromsø kl. 00:04 (klikk på bildet for versjon med full oppløsning).
Illustrasjon: Institutt for Teoretisk Astrofysikk/UiO

Sola og Månen
Sola Månen
Sted Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Bodø 03:45 12:59 22:17 05:09 09:19 13:50
Harstad 03:15 12:51 22:30 05:10 09:10 13:32
Karasjok 02:28 12:15 22:07 04:40 08:33 12:49
Tromsø 02:50 12:41 22:37 05:07 09:00 13:16
Vardø 01:47 11:52 22:04 04:26 08:10 12:18
Hammerfest 02:09 12:22 22:41 04:57 08:41 12:48
Longyearbyen ☉̲ 12:54 ☉̲ 07:47 09:14 11:15

☉̲ = Sola over horisonten

Sola og Månen flere steder i Nord-Norge

Planetene
Merkur Venus Mars
Sted Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Bodø ☿̲ 14:11 ☿̲ 03:46 13:42 23:45 ♂̲ 16:39 ♂̲
Harstad ☿̲ 14:03 ☿̲ 03:03 13:34 00:03 ♂̲ 16:30 ♂̲
Karasjok ☿̲ 13:27 ☿̲ 02:04 12:58 -- ♂̲ 15:54 ♂̲
Tromsø ☿̲ 13:53 ☿̲ 02:22 13:24 00:24 ♂̲ 16:21 ♂̲
Vardø ☿̲ 13:04 ☿̲ ♀̲ 12:35 ♀̲ ♂̲ 15:32 ♂̲
Hammerfest ☿̲ 13:34 ☿̲ ♀̲ 13:05 ♀̲ ♂̲ 16:02 ♂̲
Longyearbyen ☿̲ 14:06 ☿̲ ♀̲ 13:37 ♀̲ ♂̲ 16:34 ♂̲

Jupiter Saturn Uranus
Sted Opp Sør Ned Opp Sør Ned Opp Sør Ned
Bodø 04:13 08:11 12:10 04:14 07:09 10:04 03:57 12:39 21:22
Harstad 04:15 08:02 11:50 04:26 07:00 09:35 03:32 12:31 21:29
Karasjok 03:45 07:27 11:09 04:00 06:25 08:49 02:48 11:55 21:02
Tromsø 04:12 07:53 11:34 04:30 06:51 09:12 03:12 12:21 21:30
Vardø 03:30 07:04 10:39 03:55 06:02 08:10 02:13 11:33 20:52
Hammerfest 04:03 07:34 11:06 04:30 06:32 08:34 02:38 12:02 21:26
Longyearbyen ♃̅ 08:06 ♃̅ ♄̅ 07:04 ♄̅ ♅̲ 12:34 ♅̲

☿̲ = Merkur over horisonten ♀̲ = Venus over horisonten ♂̲ = Mars over horisonten
♃̅ = Jupiter under horisonten ♄̅ = Saturn under horisonten ♅̲ = Uranus over horisonten

Planetene flere steder i Nord-Norge