2012

Publisert 3. jan. 2013 21:52

Professor i geologi ved Institutt for geofag, Trond Helge Torsvik har fått støtte fra Forskningsrådet til å etablere et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) - Centre for Earth Evolution and Dynamics. Et mål med det nye senteret er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd som forårsaker endringer i klima og miljø på jorden.