2015

American Geophysical Union: AGU - Fall meeting 2015
Publisert 15. des. 2015 12:16

With over 30 abstracts for posters, invited talks, session chairs and convenor positions, CEED researchers are well represented at the American Geophysical Union’s (AGU) Fall Meeting, 14-18th December. Held annually in San Francisco and now in its 48th year, there are over 24,000 attendees from all over the world discussing exciting new research from all areas of geosciences.

Ny forskerskole ved UiO: Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP). Foto: UiO/Ståle Skogstad
Publisert 30. okt. 2015 15:11

Norges Forskningsråd har finansiert syv nye nasjonale forskerskoler innen frie temaer for perioden 2016-2023. En av de nye er forskerskolen Norwegian Research School for Dynamics and Evolution of Earth and Planets, der Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED), Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon.

CEEDs Stephanie Werner med foredrag på SPACE EXPO om Søken etter liv på Mars, som ble holdt på åpningen av utstillingen den 28. august. Foto: CEED
Publisert 1. sep. 2015 14:05

Etter å ha blitt vist i 26 byer og sett av 800 000, nå kan du se SPACE EXPO utstillingen på Youngstorget frem til og med søndag 6. september.  To foredrag fra CEEDs Stephanie er med på det faglige programmet, et om søken etter liv på Mars og det andre om Rosetta.

Figuren viser prosesser under en subduksjon. Figur: SUBITOPs søknad, Hovius, N. et al.
Publisert 25. juni 2015 09:59

CEED' Earth Dynamics group vil delta i SUBITOP - European Training Network (ETN). Dette nye Marie Sklodowska Curie Action (MSCA) nettverket vil gi et rammeverk for opplæring og karriereutvikling for unge forskere fra ulike institusjoner i Europa, innen forskning på geodynamikk, geofysikk, geologi, og geomorfologi

Figuren viser utsnitt av en større modell for distribusjon av land og modellert paleobathymetri (foreløplig modell) for utvalgte tidsintervaller i Jordens historie. Se engelsk sak for større versjon av figuren. Figur: CEED.
Publisert 31. mars 2015 12:53

NFR har nylig bevilget penger til en ny forskerskole CHESS, samt en professor II-stilling ved Institutt for geofag, UiO. Tilskuddet er ment å styrke samarbeidet mellom Earth Science miljøene ved universitetene i Oslo og Bergen, og til å plassere norsk forskning i paleoklima i forkant av internasjonal forskning på området. Forskere fra CEED vil være viktige samarbeidspartnere i arbeidet.

Den såkalte Loong (drageformede) bergarten på landingsstedet (CNAS/NAOC/CAS).
Publisert 13. mars 2015 12:55

Det kinesiske Chang’E-3 fartøyet er det første fartøyet sendt til månen på 35 år. Postdoktor og forsker Zhiyong Xiao fra CEED, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo deltok som prosjektmedarbeider, og gruppen han er en del av har nå publisert sine første resultater i anerkjente Science. Dataene gir et klart bilde av landingsstedet på månen.

VARMERE: Når grantrærne smyger seg nordover – og til fjells, absorberes mer sollys. Det kan forsterke drivhuseffekten, frykter Frode Stordal. Han beregner hvordan den endrete vegetasjonen påvirker klimaet. Foto: Scanpix
Publisert 6. feb. 2015 10:46

Det er velkjent at klimaendringer påvirker vegetasjonen. Det er derimot mindre kjent at endringene i vegetasjonen påvirker klimaet. Klimaforsker frykter at disse endringene kan forsterke den globale oppvarmingen.

Toffenprisen 2015 tildeles Henrik Svensen av Tom Bugge, President Norges Geologiske Forening (Foto: Trond Torsvik, CEED)
Publisert 12. jan. 2015 16:31

Geolog og seniorforsker Henrik Svensen ved Senter for Jordens Utvikling og Dynamikk (CEED), og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, er tildelt Toffenprisen for fremragende bidrag til popularisering av geologifaget. Prisen ble tildelt på Vinterkonferansen, 12. januar 2015.