Finansiering av geomagnetisk laboratorium fra 2014

Senter for Jordens utvikling og dynamikk har fått tildelt 8 millioner kroner til å etablere et nasjonalt geomagnetisk laboratorium. Laboratoriet skal hete Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory. Støtten kommer i 2014 og er tildelt fra Norges Forskningsråd.

Jordmagnetisme eller geomagetisme er magnetiske spenninger i og rundt jordkloden. Illustrasjon: Colourbox.com

Pengene til et nasjonalt geomagnetisk laboratorium -  Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory, kommer fra øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet til oppbygging av forskningsinfrastruktur. Laboratoriet vil ha moderne utstyr som kan måle paleomagnetisme, magnetisme i stein, i tillegg til utstyr for prøvetaking og preparasjon av prøver.

Laboratoriet er oppkalt etter nordmannen Ivar Giæver som i 1973 ble tildelt Nobelprisen i fysikk sammen med Leo Esaki og Brian Josephson. Giæver er Vista-professor ved Universitetet i Oslo fra 1989, i tillegg til æresdoktor, UiO. Giæver var i en periode styreformann for Geologiske prosessers fysikk (PGP).

 

Støtten til laboratoriet er nevnt under tildelinger med spesielt stor strategisk betydning for norsk forskning. Andre tiltak innen forskningsinfrastruktur som får finansiering under denne kategorien er blant andre MARINTEK, NMR-plattform (NNP), og Språklaboratoriet ved Universitetet i Oslo (LIA).

Totalt 16 forskningsinfrastrukturer vil få støtte fra NFR fra 2014.

 

Les mer her:

En halv milliard investert i forskningsutstyr, www.forskningsradet.no, 29.10.2013.

Publisert 28. nov. 2013 11:02 - Sist endret 28. nov. 2013 11:43