Nye websider - The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory

CEED - Senter for Jordens utvikling og dynamikk lanserte nylig et helt nytt nettsted for Ivar Giæver Geomagnetisk Laboratory. Dette er et nasjonalt norskt forskningslaboratorium og forskningsinfrastruktur på geomagnetisme, støttet av CEED og Norges forskningsråd.

The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory - IGGL. Foto: CEED

The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory - IGGL. Foto: CEED

The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory (IGGL)

Laboratoriet som heter Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory (IGGL) er en norsk nasjonal infrastruktur for forskning på geomagnetisme som drives av CEED - Senter for Jordens utvikling og dynamikk i samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen og Norges geologiske undersøkelse - NGU.

Et mål med IGGL er å tilby norske og internasjonale forskere og andre med interessee innen geomagnetisme tilgang til laboratoriets høteknologiske instrumenter, teknisk assistanse og vitenskapelig kompetanse for forskning i et bredt spekter av emner som er relevante for studier i paleomagnetisme, bergartsmagnetisme, mineralmagnetisme, og andre relaterte tverrfaglige felt.

Laboratoriet får økonomisk støtte fra Norges forskningsråd.

Besøk de nye websidene til IGGL – www.iggl.no – for å lære mer om:

  • Laboratoriet og utstyret
  • Muligheter for å besøke IGGL og bruke instrumentene
  • Programvare og dataressurser til forskning i paleo- og bergartsmagnetisme

URL: http://www.iggl.no

 

Oppkalt etter Nobelprisvinner Ivar Giæver

Laboratoriet er oppkalt etter Ivar Giæver(link is external), en amerikansk fysiker, opprinnelig fra Bergen, som i 1973 ble tildelt Nobelprisen i fysikk sammen med Leo Esaki og Brian Josephson. Giæver er Vista-professor(link is external) ved Universitetet i Oslo fra 1989. I tillegg er han utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Les mer om Ivar Giæver (nobelprize.org).

 

Publisert 28. juni 2016 19:27 - Sist endret 29. juni 2016 12:55