Havnivået stiger raskere enn man har trodd

Havnivået i verden stiger - og dermed øker også truslene mot livet ved kysten. Stigningen foregår nå i et mye høyere tempo enn før.

Den smeltende isen på Antarktis og Grønland avgir mye mer vann enn fastlandsbreer har gjort. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Den smeltende isen på Antarktis og Grønland avgir mye mer vann enn fastlandsbreer har gjort. Illustrasjonsfoto: Colourbox

En rekonstruksjon av havnivået gjort av forskere ved blant annet UiOs Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED, viser at havnivået steg mindre enn man tidligere har trodd mellom 1902 og 1990 - til gjengjeld har det steget desto raskere i årene etterpå. Undersøkelsen går frem til 2012.

Funnene er nylig publisert i Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

Funnene har vakt oppmerksomhet i internasjonale medier. Washington Post skriver at stigningen var på 1,1 millimeter pr. år før 1990, mens den fra da til 2012 var på 3,1 millimeter i året -  altså nesten tre ganger så høy.

Mer presise metoder

Mens havnivået nå måles kontinuerlig med altimetere (høydemålere) i satellitter som dekker hele verden, ble det kun målt ved tidevannsobservasjoner før 1992. 

– Havnivået stiger mye raskere enn man tidligere trodde, sier professor Sönke Dangendorf ved Forskningsinstituttet for vann og miljø (FWU) ved Universitetet i Siegen, Tyskland. Han er førsteforfatter av studien, som er gjort i samarbeid med forskere fra Norge, Spania, Frankrike og Nederland.

Innlandsisen forsvinner

Dangendorf forklarer endringen med at havnivået i forrige århundre steg primært som følge av at mindre land-baserte breer som smeltet og fordi vann utvider seg når det blir varmere - men at økningen nå i tillegg kommer fra smelting av innlandsisen på Grønland og Antarktis.

Høyere havnivå kan også ramme norske kystsamfunn

Et høyere havnivå vil true sårbare kystmiljøer og medføre implikasjoner for fremtiden, sier professor Clinton P. Conrad fra CEED og Institutt for geofag, en av forskerne bak denne nye studien. Han utdyper:

– Anslag på opptil 1 meter havnivåstigning i neste århundre er basert på tidligere studier, som viser en langsommere akselerasjonshastighet enn målt i denne studien. Vi må kanskje revidere disse projeksjonene oppover, noe som er viktig for kystlinjer rundt om i verden. For Norges del kan vi derimot få en langsommere havnivåstigning fordi det fortsatt er land som stiger etter siste istid. Den raskere globale havnivåstigningen som vi observerer nå fortsetter, vil vi også imidlertidig i Norge oppleve en økning i havnivået. Dette kan påvirke mange samfunn langs kysten.

Internasjonalt forskerteam

Forskning på det stigende havnivået er et samarbeid mellom 6 geovitenskaplige forskere i et team fra ulike akademiske institusjoner i Europa. Funnene i denne artikkelen er basert på en studie publisert i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Refereranse:

Dangendorf, S.,  Marcos, M., Wöppelmann, G., Conrad, C.P., Frederikse, T., Riva, R. 2017. Reassessment of 20th century global mean sea level rise, PNAS Vol. 114 no. 23, doi: 10.1073/pnas.1616007114

Publisert 21. juni 2017 09:29 - Sist endret 1. juli 2017 21:49