NFRs formidlingspris til Henrik Svensen

Forskningsrådets formidlingspris for 2017 ble i går 28. sept. tildelt Henrik Svensen ved Institutt for geofag og CEED. Han belønnes for lang og trofast formidling innen vulkanisme og klimakatastofer og generelt innen det brede fagområdet geologi.

Fra prisutdelingen: En stolt Henrik Svensen får Norges forskningsråd sin formidlingspris for 2017 av Thomas Evensen, kommunikasjonsdirektør i Forskningsrådet. Foto: Yngve Vogt/Apollon

Fra prisutdelingen: En stolt Henrik Svensen får Norges forskningsråd sin formidlingspris for 2017 av Thomas Evensen, kommunikasjonsdirektør i Forskningsrådet. Foto: Yngve Vogt/Apollon

Forskningsrådets formidlingspris for 2017 på 500 000 kroner ble den 28. september tildelt Henrik Svensen under Forskningsdagene 2017 i en tilstelning på Litteraturhuset i Oslo.

NFR begrunner tildelingen på sine nettsider - Fortidens kriser ga formidlingspris - slik:

Henrik Svensen, som forsker innen feltet vulkanisme og fortidens kriser, er en av Norges fremste formidlere av egen forskning, men også en tydelig formidler av geologisk forskning generelt, skriver juryen for formidlingsprisen i sin begrunnelse. - Det ligger stor faglig kunnskap og samfunnsengasjement bak Henrik Svensens formidlingsaktivitet, og med sin evne til å popularisere og benytte seg av ulike medier og formidlingsformer, er Svensen et godt eksempel for andre.

I tillegg til sin formidling, betydelige forskningsinnsats og å ha vært forfatter av en rekke allmennrettede bøker oversatt til flere språk, har Svensen også lagt ned en betydelig innsats for å få fokus på formidling av forskning gjort av masterstudenter ved å være en sentral person i emnet; Formidling og vitskapsjournalistikk (MNKOM). Emnet tilbys ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, UiO.

Prisvinneren fikk også i 2015 Toffenprisen fra Norsk Geologisk Forening for sin formidlingsinnsats.

CEED og Institutt for geofag gratulerer!

 

Om Forskingsrådets formidlingspris

Forskingsrådets formidlingspris blir gitt til forskere som har utmerkt seg med levende og nyskapende kommunikasjon av høy kvalitet i sitt fagfelt. Prisen går til formidlingsinnsats i alle typar medium, både langvarig og i enkeltsaker. Vinnaren må i tillegg visa evne til å vere kreativ og nyskapande, og nå bredt ut, skriver Forskningrådet på sine nettsider. Forskingsrådets formidlingspris er på 500 000 kroner.

 

Publisert 29. sep. 2017 11:02 - Sist endret 29. sep. 2017 11:02