Reuschmedaljen 2017 til Minakov

Alexander Minakov ble tidligere denne uken tildelt Reuschmedaljen 2017 av Norsk Geologisk Forening for sitt viktige forskningsarbeid om kontinentalmarginer i Polhavet. 

Alexander Minakov viser stolt frem Reuschmedaljen 2017 som han fikk under Vinterkonferansen i Oslo, 9-11.01.2017. Foto: Ann Mari Husås / NGF

Alexander Minakov viser stolt frem Reuschmedaljen 2017 som han fikk under Vinterkonferansen i Oslo, 9-11.01.2017. Foto: Ann Mari Husås / NGF

Ungt forskertalent

Alexander Minakov fikk på årets Vinterkonferanse tildelt Reuschmedaljen for 2017.

Minakov er postdoc ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk og Institutt for geofag, og har fått prisen for et fremragende vitenskapelig arbeid og blitt vurdert på bakgrunn av andre bidrag til å være et unikt forskertalent.

Ny modell for kontinentalmarginer

Prisen tildeles av Norsk Geologisk Forening, og et krav til prisvinner er at han/hun er under 36 år. Den faglige begrunnelsen for at Minakovs har fått årets medalje er at han har gitt ny og viktig kunnskap om de minst kjente kontinentalmarginene i det nordlige Barentshavet, som grenser mot Eurasiabassenget. En kontinentalmargin er den delen av havbunnen som ligger mellom landområdene og dyphavet, og omfatter ma kontinentalsokkelen. I sin forskning har han brukt både seismiske data fra Norsk og den Russiske delen av Barentshavet.

Minakovs har utviklet en ny modell for hvordan marginen har utviklet seg via platetektonikk, til havbunnspredning og dannelse av Eurasiabassenget i nord. Denne modellen har vist seg å kunne brukes også på andre ukjente marginer. Les hele begrunnelsen/NGF

Til vanlig er Minakov postdoktor med Vista prosjektet; North Barent Sea Igneous Province: structure, formation and impact on petroleum systems.

CEED gratulerer!

 

Om Reuschmedaljen

Reuschmedaljen er en utmerkelse som er opprettet av Norsk Geologisk Forening (NGF) til minne om Dr. Hans Reusch, som i 1905 tok initiativet  til å stifte foreningen. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og den gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.

Statutter for Reuschmedaljen på NGFs websider.

 

Publisert 12. jan. 2017 20:29 - Sist endret 19. jan. 2017 19:58