Tildeling Fridtjof Nansens belønning til Torsvik og Gaina nytt Akademi-medlem

Den 3. mai avholdt Det Norske Videnskaps-Akademi sitt årsmøte. Flere priser ble utdelt ma Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, og flere ble utnevnt som nye Akademi-medlemmer. To utmerkelser gikk til CEED denne dagen.

DNVAs årsmøte: Professor Trond H. Torsvik får diplom og utmerkelsen Fridtjof Nansens belønning av professor Øyvind Østerud, Nansenfondet. Foto: Thomas B. Eckhoff/Det Norske Videnskaps-Akademi 

Nansens belønning 2017 - Trond Helge Torsvik

Den ettertraktede Nansens belønning for fremragende forskning gikk til Trond Helge Torsvik, tidligere direktør, nå nestleder av CEED. Torsvik er professor ved Institutt for geofag/UiO. At han skulle få denne prisen var bestemt siden mars, men selve tildelingen skjedde nå på årsmøtet den 3 mai.

Torsvik får Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen fagfeltet geofysikk.

Nytt medlem i DNVA - Carmen Gaina

I år ble det valgt inn 32 nye medlemmer i Det Norske Vitenskaps-Akademi (DNVA), av de 25 norske og 7 utenlandske medlemmer. Fra de nye norske medlemmene i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse, finner vi CEEDs direktør og professor Carmen Gaina.

Gaina fikk på årsmøtet tildelt medlemskapsdiplomet, som vanlig for nye medlemmer i DNVA.

Stolte diplom mottagere: Professor Trond H. Torsvik og professor Carmen Gaina, med hvert sitt diplom, henholdsvis Nansens belønning for fremragende forskning og Gaina for medlemskap i Det Norske Vitenskaps-Akademi. Foto: Thomas B. Eckhoff/Det Norske Videnskaps-Akademi 

Årsmøtet til Det Norske Vitenskaps-Akademi hadde også et vitenskaplig program med flere foredrag i tillegg til prisutdelingsseremonien.

Selve årsmøtet ble avsluttet med middag. H.K.H. Kronprins Haakon var til stede under møtet og den etterfølgende middagen, og kastet glans over det hele.

Gratulerer Trond og Carmen!

Fra tildelingsseremonien: Foto fra DNVAS prisutdelling på årsmøtet på Grand Hotel, Oslo. Fremst i salen til høyre er CEEDs Trond H. Torsvik og Stephanie Werner. Foto: Thomas B. Eckhoff/Det Norske Videnskaps-Akademi 

 

Publisert 10. mai 2017 13:58 - Sist endret 10. mai 2017 13:58