Reuschmedaljen til Mathew Domeier

Mathew Domeier, forsker på CEED og Institutt for geofag fikk tildelt Reuschmedaljen 2018 fra Norsk Geologisk Forening for hans forskning av «høy internasjonal standard» innen fagfeltet platerekonstruksjon. Overrekkingen skjedde nylig på foreningens vinterkonferanse i Bergen.

Mathew Domeier overrekkes Rauschmedaljen 2018 av Øystein Nordgulen på NGFs vinterkonferanse, Bergen 8.1.2019. Foto: Gudmund Løvø/NGU

Mathew Domeier overrekkes Rauschmedaljen 2018 av Øystein Nordgulen på NGFs vinterkonferanse, Bergen 8.1.2019. Foto: Gudmund Løvø/NGU

Den årlige vinterkonferansen til Norsk Geologisk Forening ble avholdt i Bergen den 7-9. januar 2019. Konferansen, som samler Norges geologer og andre både for faglig program og nettverksbygging, er også en arena for prisutdelinger til forskere som har utmerket seg faglig i året som har gått.

Mathew Domeier fikk på årets konferanse tildelt Reuschmedaljen 2018 for sin forskning innen platerekonstruksjon.

Prisbelønnet forskning

Domeier fikk prisen for sitt arbeid med å utvikle en modell over subduksjon av fortidens havbunn- og drift av kontinentalplater, mellom annet kollisjonen mellom kontinentene Laurentia (Nord-Amerika) og Baltika (Europa). Denne gav fjellkjedefoldingen som dannet Den kaledonske fjellkjede, som omfatter omlag 2/3 av Norges berggrunn.

Komiteens begrunnelse for tildelingen av prisen er:

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk Forening besluttet å gi Reuschmedaljen for 2018 til Dr. Mathew Domeier (f. 1983). Han er utdannet ved University of Michigan (USA), og arbeider i dag som forsker/postdoktor ved Senter for Jordens Utvikling og Dynamikk (CEED) ved Universitetet i Oslo.

Dr. Domeiers forskningsfelt og spesialisering er paleomagnetisme, en metode der permanente magnetiske retninger bevart i bergarter brukes til å rekonstruere jordens kontinenter gjennom geologisk tid.

Domeier har utviklet den aller første platetektoniske rekonstruksjon med både kontinentale og havbunnsplater som beskriver åpningen av det Rheiske hav mellom Avalonia (blant annet England) og Gondwana, hvordan østlige deler av Avalonia først kolliderte med Baltika og tilslutt hvordan disse kolliderte med Laurentia (Nord Amerika/Grønland/Skottland) og dannet den Kaledonske fjellkjede via lukningen av Iapetus havet.

Dette er den første kvantitative platetektoniske modellen for Kaledonidene i sitt slag, arbeidet er særdeles relevant for den norske geologiske historie og delvis bygd på hans paleomagnetiske feltarbeidserfaring fra ulike områder på Jorden.

Domeier har demonstrert faglig selvstendighet ut over det som forventes, levert høy internasjonal standard og vist gode evner til å kommunisere sine resultater i ulike formater.

Mathew Domeier er ansatt som forsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk og Institutt for geofag. 

 

Om Reuschmedaljen

Reusch Medaljen, Norsk Geologisk Forening. Foto: NGF

Reuschmedaljen er en utmerkelse som er opprettet av Norsk Geologisk Forening (NGF) til minne om den norske geologen Dr. Hans Reusch, som i 1905 tok initiativet til å stifte foreningen. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og den gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.

Statutter for Reuschmedaljen på NGFs websider.

Publisert 21. jan. 2019 14:49 - Sist endret 22. jan. 2019 13:55