Landskapets dynamikk

Landskap endres over tid. I en artikkel i spalten "Forskningsfronten" i Morgenbladet 23. juli skriver Henrik H. Svensen, forsker på CEED og Institutt for geofag om eldre og nyere bidrag i forskning på landskapsendringer.

I landskap der leire dekker bergrunnen vil leirpartikler flytte seg gradvis og danne konkave landformer. I en ny artikkel fra en amerikansk forsker og kollegaer har de brukt en forenklet modell av et landskap for å bekrefte en etablert teori.

Les mer om denne forskningen i artikkelen Landskapets dynamikk i spalten "Forskningsfronten" i Morgenbladet.

 

Les artikkel

Landskapets dynamikk, Morgenbladet 23.07.2015

 

Publisert 24. juli 2015 13:51 - Sist endret 30. juli 2015 10:59