Menneskets tidsalder?

Mennesker påvirker Jorden på en helt annen måte enn før. Vi bruker ressurser, vi dyrker jorden, vi forurenser og endrer på landskapet. Er menneskene blitt en naturkraft som endrer Jorden, spør geolog Henrik H. Svensen, biolog Dag Hessen og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen i en artikkel i Aftenposten Viten. 

En ny geologiske tidsepoke? Stratigrafene diskuterer dette spørsmålet nå. Illustrasjonsfoto: CEED

En ny geologiske tidsepoke? Stratigrafene diskuterer dette spørsmålet nå. Illustrasjonsfoto: CEED

Stratigrafi er en geologisk fagdisiplin som omhandler jordens historie, som er inndelt i ulike geologiske epoker.

Forslaget om en ny menneskeskapt epoke på den geologiske tidsskalaen ble først lansert for 15 år siden av Paul Crutzen, nobelprisvinner og atmosfæreforsker. 

Bakgrunnen for forslaget var at de menneskelig endringene på Jorda er så store, og mennesker setter så mange spor etter seg at vi bør ha en egen geologisk tidsepoke: «Antropocen», som kan oversettes til «menneskets tidsalder» og er en kombinasjon av «antropos» (menneske) og «CEN» (ny).

Men navnet er formelt ikke vedtatt. Etter planen skal en Antropocen-arbeidsgruppa nedsatt av Subcommission on Quaternary Stratigraphy gi sine anbefalinger under en konferanse i Cape Town i august og september i år.

 

Les artikkel

Menneskeheten er inne i en ny geologisk epoke - antropocen, Aftenposten, nett, 3.6.2016

Mennesket som naturkraft, Aftenposten Viten, papirutgaven, 3.6.2016

 

 

Publisert 8. juni 2016 13:56 - Sist endret 9. juni 2016 10:59