Havene våre er på sitt dypeste på 250 millioner år!

Bildet kan inneholde: tekst, plott, linje, diagram, bølge.

Diagrammet viser havnivåendringen gjennom de siste 400 millioner årene. Den rød linjen viser resultatet fra den nye algoritmen, mens de blå linjene er tidligere anslag, basert på geologiske spor etter havnivåendring. Fra  Karlsen et al; A tracer-based algorithm for automatic generation of seafloor age grids from plate tectonic reconstructions. Computers & Geoscience, 2020. 

New article in Forskning.no based on the work of Krister Karlsen and co-workers. You can read the article in Norwegian here.

Publisert 2. juni 2020 11:38 - Sist endret 2. juni 2020 16:25