English version of this page

Om senteret

Visjon

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) sin forskning er viet helt fundamentale spørsmål knyttet til forståelsen av vår planet. Forskningen omhandler jordskorpeplatenes dynamikk, opprinnelsen til storskala vulkansk aktivitet, utviklingen av klimaforhold og perioder med brå masseutryddelse av livsformer.

Dette ambisiøse og dristige foretagende vil forhåpentligvis føre til en ny modell som forklarer hvordan mantelprosesser vekselvirker med platetektonikk og utløser perioder med mye vulkanisme, noe som igjen er forbundet med miljø- og klimaforandringer gjennom jordas historie.

Et senter for fremragende forskning (SFF)

Senter for Jordens utvikling og dynamikk er lagt til Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd som et Senter for fremragende forskning over en periode på 5 + 5 år etter godkjent midtveisevaluering, fra 2013 til og med 2023.

Årsrapporter

CEEDs samlede årsrapporter fra 2013 til nå.Les mer om CEED's forskning, resultater og aktiviter med mer i våre årsrapporter. Årsrapportene er tilgjengelig fra 2013 til nå og ligger på en samleside sammen med andre tilgjengelige dokumenter.

Årsrapportene er kun tilgjengelig på engelsk.

Organisasjon

CEED startet opp i 2013 med rundt 20 full-tids ansatte forskere og postdoctorer, og bygger på et stort nettverk av samarbeidende forskere og institusjoner.

Grafisk profil og logotyper for CEED

CEEDs forskningstema og arbeidsgrupper har en egen grafisk profil med unike logoer, laget av Fabio Crameri. Logotypene kan brukes av CEEDs forskere.

CEEDs forskernettverk og samarbeidspartnere

CEED har knyttet samarbeid med forskningsinstitusjoner i Norge, Norden og fra hele verden.

Kontakt oss

CEED – Senter for Jordens utvikling og dynamikk

Postboks 1028 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (+ 47) 2285 4097