Disputas: Øyvind W. Akselsen

Cand.pharm. Øyvind W. Akselsen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Studies of an ortho-Formylation Reaction and its Application for the Syntheses of Anti-Cancer Agents.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Mikael Begtrup, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Professor Hans-René Bjørsvik, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Førsteamanuensis Hilde Barsett, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 16. nov. 2011 14:58 - Sist endret 18. apr. 2013 11:46