Disputas: Simen M. Kristoffersen

MSc Simen M. Kristoffersen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Transcriptomics and genomics in the Bacillus cereus group: Genome-wide analyses of gene expression and mRNA decay and the impact of interspersed DNA repeat elements.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Tjakko Abee,  Laboratory of Food Microbiology, Wageningen University and Research Centre
  • Professor Steinar D. Johansen, Avdeling for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø
  • Professor Kirsten Skarstad, Avdeling for cellebiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet

Leder av disputas

Instituttdirektør Karen Marie Ulshagen

Veileder

For mer informasjon

Se populærvitenskapelig artikkel om Kristoffersens avhandling.
 

Publisert 15. apr. 2011 08:14 - Sist endret 18. apr. 2013 11:47