Disputas: Siril Skaret Bakke

Master i teknologi Siril Skaret Bakke ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Regulation of energy metabolism in human skeletal muscle cells. Effects of fatty acids, in vitro exercise and extreme obesity with and without type 2 diabetes.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Dr. Jürgen Eckel, German Diabetes Cente, Heinrich-Heine-Univesity Duesseldorf
  • Dr. Kristin Hollung, Nofima
  • Professor Dr. Hege Salvesen Blix, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Insituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 6. mars 2013 09:17 - Sist endret 26. nov. 2013 14:58