Disputas: Gry Vibeke Bakken

Cand. pharm. Gry Vibeke Bakken ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmacokinetic variability of quetiapine and the active metabolite N-desalkylquetiapine.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Docent Ylva Böttiger, Avdelningen för klinisk farmakologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Docent Inger Johansson, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
  • Professor Harald Thidemann Johansen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 22. feb. 2013 09:54 - Sist endret 16. nov. 2016 11:41