Disputas: Øyvind Jacobsen

Cand.scient Øyvind Jacobsen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Synthesis and Structural Studies of Conformationally Constrained 310-Helical Peptides and Potential Aquaporin-4 Ligands.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor John Sigurd Svendsen, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø
  • Professor Lars Baltzer, Department of Biochemistry and Organic Chemistry, Uppsala University, BMC
  • Førsteamanuensis Trine Grønhaug Halvorsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 14. jan. 2013 11:20 - Sist endret 14. jan. 2013 11:20