Disputas: Yasser Mahmoud Ali Mohamed

M.Sc. Yasser Mahmoud Ali Mohamed ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Synthesis and Biological Evaluation of Polyunsaturated Natural Products and Derivatives.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Dieter Schinzer, Institute of Chemistry, Otto-von-Guericke University of Magdeburg
  • Dr. Anne Kristin Holmeide, BioZep AS
  • Professor Berit Smestad Paulsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 5. feb. 2013 08:54