Disputas: Nataša Nikolić

Cand.pharm. Nataša Nikolić ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Regulation of energy metabolism in cultured human skeletal muscle cells. Effects of in vitro manipulations and donor differences.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Anna Krook, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Sverige
  • Professor Jens Petter Berg, Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS HF Ullevål
  • Professor Tor Gjøen, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 14. nov. 2013 10:10 - Sist endret 27. nov. 2013 11:45