Disputas: Ingjerd Sæves

Cand. pharm. Ingjerd Sæves ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmacokinetics, pharmacodynamics and pharmacogenetics of immunosuppressants in liver transplant recipients.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Dr. med. Maria Shipkova, Central Institute for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Klinikum - Stuttgart, Tyskland
  • Førsteamanuensis Steinar Hustad, Seksjon for farmakologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
  • Professor Rigmor Solberg, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 26. mars 2013 10:00