Disputas: Ida Benedikte Pedersen

Master i farmasi Ida Benedikte Pedersen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Factors that affect the stability and restart of replication forks in Escherichia coli.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor David Leach, Biological Sciences, University of Edinburgh
  • Professor Tone Tønjum, Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF
  • Professor Ole Andreas Løchen Økstad, Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

  • Kirsten Jane Skarstad
  • Ingvild Flåtten
  • Solveig Fossum-Raunehaug
     

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 29. okt. 2015 09:47 - Sist endret 19. sep. 2019 11:28